Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008

ΣΥΜΠΑΝ-ΜΟΥΣΙΚΗ

Έκείνος που καταλαβαίνει τη μουσική μπορεί να καταλάβει και το Σύμπαν, λέει ένα αρχαίο αιγυπτιακό ρητό. Οι τοιχογραφίες στους αρχαίους ναούς δείχνουν ποια ήταν η σημασία της μουσικής στο Φαραωνικό πολιτισμό.
Η μουσική ήταν για τους Φαραώ κάτι παραπάνω από απλή διασκέδαση. Πίστευαν ότι υπήρξε από τη στιγμή που δημιουργήθηκε και το σύμπαν. Πίστευαν πως βγήκε μέσα από τις δονήσεις του σύμπαντος, δονήσεις οι οποίες είχαν ένα ρυθμό, συντονισμό και αρμονία. Θεωρούμενη ως ύψιστη και ιερή επιστήμη, η μουσική επιτρέπεται να μελετάται μόνο από υψηλόβαθμους ιερείς, οι οποίοι ασκούν ταυτόχρονα και την επιστήμη της ιατρικής καθώς και της αστρονομίας. Οι Φαραώ, θέλοντας να αναθρέψουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τις αρχές της μετριοφροσύνης και του συναισθηματικού ελέγχου, χρησιμοποιούν τη μουσική και τα τραγούδια αυτά που εξυμνούν τις αρετές αυτές. Η μουσική θεωρείται δίδυμος αδελφός του σύμπαντος από τη στιγμή που εμπνέει συναισθήματα συντονισμού και συνεννόησης ανάμεσα στους ανθρώπους και που δημιουργεί μια ανύψωση του πνεύματος, γεγονός που αυξάνει γενικώς της ευτυχία της κοινωνίας.
χρήστες.

http://www.shoot.gr/document.php?category_id=248&document_id=25765

Δεν υπάρχουν σχόλια: