Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2008
Βαθιά μέσα στους βράχους της περιόδου Πέρμιας - Τριασσικής, επιστημονική ομάδα βρήκε τα γνωστά φουλλερένια ή buckyballs, με ίχνη αερίου ηλίου και αργού που παγιδεύτηκε εκεί μέσα. Τα φουλλερένια συγκράτησαν έναν ασυνήθιστο αριθμό ατόμων 3He και 36Ar -- ισότοπα που είναι πιο κοινά στο διάστημα απ' ό,τι στη Γη. Και πρέπει κάτι σαν ένας κομήτης ή αστεροειδής, να έχει φέρει αυτά τα φουλλερένια στον πλανήτη μας.

Τα άτομα του άνθρακα σε ένα μόριο φουλλερενίου που τακτοποιούνται σε ένα σφαιρικό μοντέλο παρόμοιο με έναν γεωδεσιακό θόλο. (Οι γεωδεσιακοί θόλοι εφευρέθηκαν από τον αρχιτέκτονα Buckminster Fuller, γι'αυτό και το όνομα των μορίων). Αυτή η μορφή επιτρέπει στα φουλλερένια να παγιδέψουν τα αέρια εκεί μέσα.

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.physics4u.gr/news/images2/buckyball.jpg&imgrefurl=http://www.physics4u.gr/articles/2005/greatestextinction.html&h=223&w=219&sz=18&hl=el&start=51&um=1&usg=__hB7q_G-Z5jaA5fH-dZNt21VIDSE=&tbnid=k72x91ZiCbp8kM:&tbnh=107&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3D%25CE%2599%25CF%2583%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B4%25CE%25AF%25CE%25B1%2B%25CE%2597%25CE%25A6%25CE%2591%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%2599%25CE%2591%25CE%259A%25CE%2589%2B%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%258C%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2591%26start%3D40%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26sa%3DN


Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008

ΒΕΝΖΟΛΙΟ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ


Εκτεθειμένοι στις βλαβερές συνέπειες ενός από τους πιο «μοντέρνους» ρύπους, το βενζόλιο, είναι οι κάτοικοι των HΠA, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα Aμερικανών επιστημόνων, οι οποίοι επισημαίνουν ότι ακόμα και κάτω από το όριο ασφαλείας που έχει θέσει η κυβέρνηση, η χημική αυτή ένωση προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στην ανθρώπινη υγεία….
… Eρευνητές εξέτασαν για 16 μήνες 250 εργάτες κινεζικού εργοστασίου κατασκευής παπουτσιών, που χρησιμοποιούσε βενζόλιο στην παραγωγή και συνέκριναν τα ευρήματα με τα δείγματα από εργάτες παρακείμενου εργοστασίου παπουτσιών, όπου δεν χρησιμοποιούνταν βενζόλιο (οι υπόλοιπες συνθήκες ζωής και εργασίας, μεταξύ των δύο εργασιακών ομάδων, ήταν ίδιες). Oι ερευνητές επικέντρωσαν τη μελέτη τους στις συνέπειες του βενζολίου στο αίμα.
Σύμφωνα με τη δημοσίευση που έγινε στο περιοδικό Science, οι εργάτες που δούλευαν υπό την επίδραση βενζολίου παρουσίασαν μειωμένες ποσότητες λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων. Eπιπλέον οι ερευνητές κατέγραψαν σημαντικές ενδείξεις μακροπρόθεσμων βλαβών στην υγεία, αλλοιώσεις στο αίμα, καθώς και πρώιμα σημάδια που συνδέονται με τη λευχαιμία. Mάλιστα, η μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων ήταν τόσο μεγαλύτερη όσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα βενζολίου. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι που είχαν εκτεθεί σε συγκεντρώσεις βενζολίου πάνω από 10 μέρη στο εκατομμύριο (ppm) είχαν περίπου 24% λιγότερα λευκά αιμοσφαίρια, σε σχέση με τους εργαζόμενους του ελεύθερου από βενζόλιο εργοστασίου. Oι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε επίπεδα βενζολίου 1 ppm -που είναι το θεσπισμένο όριο στις HΠA- παρουσίαζαν μια πτώση της τάξης του 15%. Δηλαδή οι ερευνητές βρήκαν ότι συγκεντρώσεις ακόμα και στο όριο μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία. Δεν είναι τυχαίο ότι στα συμπεράσματα της μελέτης τους έθεσαν το ερώτημα για την ανάγκη επανεξέτασης των ορίων.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_23/01/2005_131178

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008