Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

Χρόνια Πολλά!

«Σ᾿ αὐτή τήν ἱερή συνομιλία του δέν ἀναστέλλεται κανένα αἴτημα ἀπό τή λογική. Δέν ψώνεται κανένα τεῖχος στήν ἐπικοινωνία. Κανένα παράσιτο δέν ἀλλοιώνει τήν ἱκεσία του.».