Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2008
Βαθιά μέσα στους βράχους της περιόδου Πέρμιας - Τριασσικής, επιστημονική ομάδα βρήκε τα γνωστά φουλλερένια ή buckyballs, με ίχνη αερίου ηλίου και αργού που παγιδεύτηκε εκεί μέσα. Τα φουλλερένια συγκράτησαν έναν ασυνήθιστο αριθμό ατόμων 3He και 36Ar -- ισότοπα που είναι πιο κοινά στο διάστημα απ' ό,τι στη Γη. Και πρέπει κάτι σαν ένας κομήτης ή αστεροειδής, να έχει φέρει αυτά τα φουλλερένια στον πλανήτη μας.

Τα άτομα του άνθρακα σε ένα μόριο φουλλερενίου που τακτοποιούνται σε ένα σφαιρικό μοντέλο παρόμοιο με έναν γεωδεσιακό θόλο. (Οι γεωδεσιακοί θόλοι εφευρέθηκαν από τον αρχιτέκτονα Buckminster Fuller, γι'αυτό και το όνομα των μορίων). Αυτή η μορφή επιτρέπει στα φουλλερένια να παγιδέψουν τα αέρια εκεί μέσα.

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.physics4u.gr/news/images2/buckyball.jpg&imgrefurl=http://www.physics4u.gr/articles/2005/greatestextinction.html&h=223&w=219&sz=18&hl=el&start=51&um=1&usg=__hB7q_G-Z5jaA5fH-dZNt21VIDSE=&tbnid=k72x91ZiCbp8kM:&tbnh=107&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3D%25CE%2599%25CF%2583%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B4%25CE%25AF%25CE%25B1%2B%25CE%2597%25CE%25A6%25CE%2591%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%2599%25CE%2591%25CE%259A%25CE%2589%2B%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%258C%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2591%26start%3D40%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26sa%3DN


Δεν υπάρχουν σχόλια: