Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ

Jay Gould και Niles Eldredge δημιουργοί και εισηγητές του μοντέλου αυτού και οπαδοί της τύχης την οποία επικαλούνται για να ερμηνεύσουν τη λειτουργία του. Το μοντέλο αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί στηρίζεται σε δύο στοιχεία εξαιρετικής σημασίας.
Α) Αντιτίθεται στη λειτουργία της φυσικής επιλογής μη αναγνωρίζοντάς της την δυνατότητα δημιουργίας νέων διδών με μια βαθμιαία μετάβαση από τη μια μορφή στην άλλη . Δεδομένου ότι το είδος είναι μια κοινωνία αναπαραγωγής απομονωμένη από άλλες τέτοιες. Γιατί αν το είδος δεν είναι οντότητα πραγματική τότε γιατί τόση προσπάθεια για να εξηγηθεί η καταγωγή του
Β) Η σταθερότητα των ειδών που παραμένουν αμετάβλητα για μακρά χρονική περίοδο της τάξεως των 5-10 εκατομμυρίων ετών και η ξαφνική και απότομη εμφάνιση νέων ειδών χωρίς μεταβατικές μορφές. Η βασική αρχή αυτής της αντιλήψεως στηρίζεται σε μια απλή παρατήρηση ενός γεγονότος γνωστού από παλαιά στους παλαιοντολόγους. Κάθε νέο είδος εμφανίζεται απότομα μέσα στις σειρές απολιθωμάτων εν συνεχεία παραμένει αμετάβλητο για μεγάλη χρονική περίοδο της τάξεως εκατομμυρίων ετών και τέλος το δεδομένο είδος απότομα πάλι και χωρίς μεταβατικό στάδιο δίνει τη θέση του σ΄ένα άλλο είδος μέσα στις σειρές των απολιθωμάτων.Μια τέτοια αντίληψη εμφανίσεων ειδών θυμίζει τη περιγραφή δημιουργίας οργανισμών που περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Ένα βιβλίο που έχει σκοπό ν΄αποκαλύψει τη μοναδική αλήθεια στους ανθρώπους παρουσιάζει την εμφάνιση των οργανισμών κατά ένα τρόπο ασυνεχή και διακεκομμένο με εμφανή μια εξελικτική τάση από τους απλούστερους στους πολυπλοκότερους οργανισμούς (Γεν. Α΄, 11, 20, 24)
“ Κατά γένος και καθ΄ ομοιότητα (…) και εποίησεν ο Θεός (…) κατά γένος …”( Γεν. α΄ 11, 12, 25)
(διαβάζοντας Νοϊτσάκη...)

1 σχόλιο:

hackaday είπε...

Δεν κατάλαβα γρι αλλά μια καλησπέρα θα την πω.