Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2008

JEROME BRUNER


...Ένα συνεχές θέμα στις εργασίες του Bruner είναι ότι η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία ανακάλυψης. Ως υποστηρικτής του επικοδομιτισμού ο Bruner πιστεύει ότι η πληροφορία ή η γνώση είναι πιο αποτελεσματική όταν είναι αποκτημένη μέσα από προσωπική ανακάλυψη και στη συνέχεια είναι ταξινομημένη ανενεργά εικονικά ή συμβολικά.
Ο Bruner υποστήριξε ότι οι μαθητές αν τους επιτρεπόταν να συνεχίσουν μόνοι τους θα μπορούσαν να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση. Μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα ο δάσκαλος θα μπορούσε τότε να τους προσελκύσει το ενδιαφέρον σ΄ένα ενεργό διάλογο και να τους οδηγεί όταν αυτό είναι απαραίτητο. Έτσι ώστε οι μαθητές θα μπορούσαν σταδιακά να κτίσουν τη δική τους βάση γνώσεων παρά να τη διδαχτούν. Η νέα πληροφορία θα ταξινομείται και θα γίνεται κατανοητή με βάση τη γνώση που έχει ήδη αποκτηθεί. ...
http://au.geocities.com/vanunoo/Humannature/bruner.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: